Definitioner

I detta avtal används följande uttryck med motsvarande innebörd:

 • "Företaget" betyder Nextlove Ltd. (CRN C60580), ett företag registrerat i Malta, och omfattar all relaterad juridik och associerad verksamhet.
 • "Personlig information" definieras enligt den maltesiska personuppgiftslagen;
 • "Sekretesspolicy" företagets sekretesspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen här;
 • "Tjänsten" innebär funktionaliteten som vid alla tillfällen är tillgänglig för medlemmar på Webbplatsen;
 • "Webbplatsen" innebär denna webbplats som är ägd och administrerad av Företaget;
 • "Vi", "oss" och "vår" refererar till Företaget.

Godkännande av avtalen

För att kunna använda sig av Tjänsten och/eller besöka Webbplatsen måste dessa användarvillkor godkännas. Du måste ha accepterat avtalet och följande villkor för att kunna använda webbplatsen, oavsett om du är registrerad medlem eller ej. Om avtalen och tillhörande villkor ej godtas kan du inte använda dig av webbplatsen. Vid bruk av Tjänsten och/eller Webbplatsen godtar du i tillägg till att ha läst och förpliktat dig till sekretesspolicyn som är inarbetad i detta avtal. Sekretesspolicyn finns tillgänglig här.

User Agreement

Dessa villkor utgör avtalet mellan dig och Företaget med avseende på din användning av Tjänsten och Webbplatsen (“Avtalet”). 

Kontakt

Denna webbplats är administrerad av Nextlove Ltd., ett företag som är registrerat i Malta (hädanefter, Företaget). Du kan kontakta oss på följande sätt:

Kundsupport online (Använd detta alternativ för snabbast service)

 • E-post: support@Nextlove.com
 • Postadress: Nextlove Ltd.
  The Plaza Commercial Centre, Level 8, Suite 5
  Bisazza Street
  Sliema Malta SLM1640

Medlemskap

Villkor för att använda tjänsten

Du måste vara över 18 år för att kunna registrera dig som en medlem av Tjänsten eller för att använda denna Webbplats. Genom att använda Webbplatsen, ingå detta avtal och användning av denna tjänst accepterar du att vara bunden till detta avtal och förhålla dig till avtalets villkor.

Medlemskap

Du kan bli medlem av Tjänsten kostnadsfritt. Gratis medlemskap ger dig endast rätten att utnyttja en begränsad mängd av Tjänsten, som kan ändras utan förvarning, detta inkluderar fullständig nerstängning av tjänsten för icke betalande medlemmar. För att få tillgång till ytterligare funktioner, måste du bli en betalande medlem av Tjänsten. Din användning av dessa nya funktioner är villkorad av att betalningen av de avgifter kan ändras i enlighet med de punkter som anges nedan.

Abonnemang och avgifter

Prenumerationsplaner och deras motsvarande avgifter är belägna på "Abonnemang"-sidan. Dessa abonnemangsavgifter kan ändras. Förändringarna kommer att publiceras på hemsidan och du kommer att informeras via e-post eller privat meddelande via tjänsten.

Betalning

Endast medlemmar med giltigt abonnemang har full tillgång till vissa delar av tjänsten. Abonnemang kan köpas till de priser under den tid och de betalningssätt som anges på "Abonnemang" sidan. Priserna är angivna i den valuta som visas på "Uppgradera medlemskap" sidan och inkluderar alla relevanta skatter om inte annat anges.

Genom att prenumerera på 10 SEK 2-dagars prov som gratisanvändare, får användaren tillåtelse att använda Premium under 2 dagar från det att provtiden har startat. 10 SEK avgiften för prov kan inte användas som föremål för skadeersättning. Uppsägning av provperiod måste begäras hos kundtjänsten genom "Kontakta oss" i sidfoten, annars kommer provperioden att automatiskt fortsätta som ett 6-månaders medlemskap för dess aktuella pris efter 2 dagar från provperiodens start.

När din första medlemskapsperiod upphör, förnyas din prenumeration automatiskt för samma pris och paketvaraktighet. Däremot skiljer sig medlemskapen på 6 och 12 månader något. Dessa kommer att förnyas i perioder om 3 månader tills du avbryter dem via sidan "Mitt medlemskap". För prenumerationen på 6 månader är förnyelsepriset den ursprungliga avgiften uppdelad i två betalningar. Avgiften för prenumerationen på 12 månader delas också upp, men skillnaden är att förnyelsen delas upp i fyra 3-månadersperioder. Genom att prenumerera godkänner du att vi debiterar ditt kort nu och vid varje förnyelse. 

Vi kan när som helst ändra pris på våra abonnemang. Om du för närvarande är i en abonnemangsperiod (och inte i den första abonnemangsperioden), kommer priserna börja gälla från den första kalendermånaden efter ett meddelande om prisändringar har skickats ut. Du kan säga upp avtalet om du inte accepterar prishöjningen.

Genom att köpa ett abonnemang ger du företaget rätt att debitera avgifter på en återkommande basis i enlighet med din abonnemangsplan. Om du vill avbryta din automatiska förnyelse, måste du på grund av behandlingstiden kontakta kundservice och begära annullering minst 7 kalenderdagar innan förnyelsedatumet. Du kommer bli ombedd att ange betalningsinformation för din ursprungliga betalning, så att vi kan hitta din betalning. Utan den önskade informationen kan kundservice inte annullera din automatiska betalning. Men om en ny medlemskapscykel har påbörjats, så kan beloppet inte återbetalas.

Beroende på handläggningstiden hos leverantören av betalningen, vill vi uppmärksamma om att alla vanliga kortbetalningar kommer att inledas inom 48 timmar innan ditt pågående medlemskap löper ut. Vanlig bank betalning (iDeal, ELV, etc.) kommer att inledas inom cirka 5 arbetsdagar före pågående medlemskap upphör. Om du vill avbryta automatisk förnyelse av din prenumeration, måste du göra det innan ovanstående behandlingstider.

Where the customer fails to make a payment or falls into arrears, We reserve the right to engage the services of a debt collection company and demand these costs from the customer. We also reserve the right to charge interest on arrears, the amount of which shall be in accordance with statutory provisions.

We reserve the right to demand that the customer pays the expenses arising from the unauthorised cancellation of a credit card payment or an unjustified objection to a direct debit payment to the extent possible under law.

 

Användarnamn och lösenord

Vid registreringen blir du uppmanad att välja användarnamn och lösenord. Vi kan neka godkännandet av ett användarnamn då användarnamnet liknar andra användarnamn, är eller kan vara olagligt, är eller kan beskydda ett varumärke. Detsamma gäller om det är andras materiella rätt, vulgärt, stötande, kränkande eller kan föra till förvirring som vi avgör med sunt förnuft. Du är själv ansvarig för konfidentialitet och användning av ditt användarnamn och lösenord (inkluderad all aktivitet genomfört i ditt användarnamn och lösenord). Du godtar även att överföring eller vidareförsäljning av ditt konto eller tillgång till Webbplatsen till en tredje part inte är tillåtet. Om du har misstankar om att ditt konto inte längre är säkert måste du omedelbart kontakta oss samt ändra lösenord och kontoinformation.

Ångerrätt

En medlem har rätt att inom 14 dagar från den dag då betaltjänsten beställs ("ångerfristen") ångra sitt köp. Medlemmen som önskar nyttja sin ångerrätt skall meddela Nextlove.se genom att använda kontaktformuläret på webbsidan eller genom att kontakta Nextlove.se på den adress som står angiven i dessa Användarvillkor. Om medlemmen väljer att påbörja nyttjandet av tjänsten under ångerfristen, förlorar denne sin rätt att ångra köpet.

Krediter

För att få tillgång till speciella funktioner på webbplatsen, kan Medlemmarna välja ett av våra kreditpaket. När vi har bekräftat mottagandet av din betalning, kommer vi att kreditera ditt konto med antalet inköpta krediter. 

En uppgraderad Medlem vars medlemskap upphört eller som inte har några krediter kvar kanske inte kan komma åt vissa funktioner tills ytterligare krediter köps, men om denne vill göra något som kräver mer krediter än dennes balans resulterar detta i ett negativt saldo, och har denne samtyckt till vår automatiska påfyllningsfunktion, kommer vi automatiskt skaffa medlemmen samma kreditpaket som denne tidigare (eller, om sådant kreditpaket inte längre är tillgängligt, blir det kreditpaketet som är närmst prissatt till kreditpaketet du senast köpt). 

Inga avgifter eller ändringar återbetalas under några omständigheter om inte annat krävs enligt tillämplig lag. Du samtycker till att betala eller har betalt alla avgifter som uppkommer i samband med Tjänsten (inklusive eventuella skatter) i de kurser som är i kraft när avgifterna uppkommit. 

Vi förbehåller oss rätten att avbryta utan återbetalning av oanvända krediter på ett datum som är tidigare 90 dagar från den dagen då din senaste inloggning eller 180 dagar från köpet. 

Bonuskoder

Bonuskoder är giltiga under en begränsad tid. Bonuskoder är endast giltiga för den första betalningen och användaren kommer att debiteras den ordinarie summan för framtida betalningar. Bonuskoder är endast giltiga för Premium medlemskapsavgifter och kreditpaket (beroende på den mottagna bonuskoden), och kan inte användas för köp av Premium plus medlemskap. Bonuskoder kan inte överföras eller lösas in för pengar eller kredit. Bonuskoder kan inte appliceras på existerande eller tidigare köpta medlemskapsplaner. Ditt användande av Bonuskod är föremål för dom ordinarie Nextlove villkoren.

Tjänsten

Tjänsten är en internettillgänglig informationstjänst som ska tillrättalägga för kontakt mellan medlemmarna med önskan eller icke önskan om att söka efter vänskap eller ett förhållande. Detta är inte en äktenskaps rådgivartjänst, mailorderbride-tjänst eller matchmaking-tjänst. Företaget är ej förpliktat till att förmedla andra medlemmar eller medlemmar för dig.

Användarnas åtaganden

Egen risk

Du godkänner att bruk av tjänsten och Webbplatsen är enbart på egen risk. Företaget ansvarar för att leverera en internettjänst som ska ge dig möjlighet att komma i kontakt med andra individer efter kriterier definierade av dig. Dock tar företaget ej ansvar för eller accepterar ansvar för ekonomiska eller icke ekonomiska förluster eller skador som du pålägger dig vid bruk av Tjänsten. Detsamma gäller om Webbplatsen inte fungerar enligt dina förväntningar.
Vidare förstår du att du själv ansvarar för egen interaktion med andra medlemmar eller användare av Tjänsten. Företaget kan inte garantera och garanterar ej att varje medlem eller användare av tjänsten är vem den utger sig för att vara. Företaget kan inte garantera och garanterar ej att medlemmars profiler är pålitliga, exakta eller fullständiga. Därmed uppmanas till försiktighet vid hantering av andra medlemmar och användare av internettjänsten.

Korrekt information

Det är ditt ansvar att försäkra dig om att informationen du uppger för Tjänsten, Webbplatsen och Företaget är korrekt i alla avseenden, och inte strider mot detta avtal och på inga andra sätt kan skada andra personer, varken fysiskt eller juridiskt.

Informationen du själv lämnar ut

Du accepterar att materiell eller information (inkluderat utan begränsning personliga bilder, videos, ljudklipp) som du själv lämnat ut, lagras och ej innehåller personlig information (exemelvis fullständigt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller liknande), då användningen av dessa är våra rättningslinjer för personlig sekretess (länk tillgänglig här) och kan utan begränsning användas av oss för drift av Webbplatsen och Tjänsten som beskrivet i detta avtal. Ta speciellt hänsyn till att beskydda din identitet när du laddar upp information eller annat materiell som kan identifiera dig.

Det är ditt ansvar att se till att all information och material du laddar upp och/eller publicerar, inklusive information och/eller materiall som finns i din profil, ej bryter mot några lagar eller regler i någon domstol eller rättigheter för en tredje part. Vi förbehåller oss rätten till att radera all sådan information och/eller materiall utan ytterligare upplysning och till att kräva ersättning för eventuella kostnader eller skador som sådan information eller material förorsakat oss.

Exponering av virus

Du råds till att alltid hålla dig uppdaterad på anti-virus och anti-malware program. Vi tar ej ansvar för eventuella skador eller förluster förorsakat av virus, spionprogram, malware, trojanska hästar eller annan ondsinnad programvara som överförs genom bruk av internettjänsten.

Dina förpliktelser

Du accepterar att vara bunden av följande regler vid bruk av Tjänsten och/eller Webbplatsen:

 • Du kommer ej använda Tjänsten till att delta i eller starta någon form av trakasserande eller stötande uppförande, inkluderat men ej begränsat till publicering av sexuell och/eller rasistiskt stötande, hotande, vulgärt, oanständigt, trakasserande, ärekränkande eller opassande materiell av något slag. Ej heller olagligt eller annat material som kränker eller bryter en annan parts rättigheter (inkluderat men inte begränsat till förståndsmässiga rättigheter och personliga sekretessrättigheter).
 • Du kommer ej att sända spam, kedjebrev, skräppost eller delta i massdistribution av e-post.
 • Du kommer inte att använda Tjänsten eller Webbplatsen till ej bemyndigande, kommersiella ändamål.
 • Du kommer inte uppmana eller försöka erhålla pengar av andra medlemmar eller andra användare av Tjänsten eller Webbplatsen. Ej heller använda Tjänsten för att distribuera, marknadsföra eller på annat sätt publicera material som innehåller ansökningar om pengar, reklam eller värvning för varor eller tjänster;
 • Du kommer inte att trakassera andra genom att fortsätta försöka kommunicera med någon som gjort sig tydlig med att vilja upphöra kommunikationen.
 • Du kommer inte att skicka eller överföra material som innehåller virus eller andra datakoder, filer eller program som är tillverkade för att begränsa eller förstöra funktionaliteten till data och/eller maskinprogramvara; och
 • Du kommer inte under några omständigheter sända eller överföra kontaktinformation inkluderat, utan begränsning, e-postadresser, telefonnummer, postadresser, internetadresser, URL`s eller fullständiga namn genom offentligt tillgänglig information.
 • Du kommer inte att använda vår Tjänst och/eller information på Webbplatsen och/eller annat för andra syften än att starta och/eller upprätthålla en relation på ett strikt personligt sätt.
 • Du kommer inte att skicka eller lämna ut material som innehåller ett eller flera förslag på produkter, tjänster och/eller arbete.
 • Du kommer inte att spara eller kopiera innehållet av Tjänsten och/eller information av andra i en databas och/eller använda innehållet och eller/informationen som anges, för publicering på andra webbplatser, online-tjänster, guider eller andra adressfiler. 
 • Du kommer inte kränka våra immateriella och/eller andra rättigheter; Skulle du misslyckas med att hålla dig till ovanstående förpliktelser mister du din rätt att vara medlem och straffas med beloppet 298€ för varje dag du bryter mot en eller flera förpliktelser som nämns ovan.

 

Information

Övervakning

Vi förbehåller oss rätten till att övervaka alla profiler, meddelanden, chatter, direktmeddelanden, video och ljudfiler för att försäkra oss om att de uppfyller kraven enligt detta avtal. Detta omfattar även rätten att, efter eget sunt förnuft, engagera en eller flera tredje parter till att säkerhetsställa säkerhetsfunktionerna för våra kunder.

Redigering av information

Vi är under inga omständigheter förpliktade till att övervaka eller genomgå meddelanden eller material som läggs ut eller sänds av användare av internettjänsten. Vi är inte heller ansvariga för innehållet i dessa meddelanden eller materialet. Men vi förbehåller oss rätten att, men är ej helt förpliktade till, att radera, flytta eller redigera meddelanden och materiell profiler, meddelanden, video och ljudfiler som vi, efter eget sunt förnuft, anser bryter mot detta avtal eller på något sätt må vara oacceptabla.

Informationssäkerhet

Tyvärr kan ingen överföring av information och/eller material över internet vara garanterat säker. Därmed är all information du sänder till oss på eget ansvar men när informationen vi mottagit tar vi rimliga förhandsregler för att bevara sådan information som du sänder oss.

Begränsat bruk

Om inget annat skriftligt avtal är ingått kommer du ha tillgång till Webbplatsen för personlig, ej-kommersiell användning.

Annonsering

Ansvaret för innehållet på reklam (om någon) som visas på Webbplatsen (inkluderat hyperlänkar till annonsörens egna hemsidor) ligger helt och hållet på annonsören. Placering av sådan reklam utgör inte rekommendation eller stöd av annonsörens produkt eller tjänst från företaget. Varje annonsör är själv ansvarig för hur denne väljer att representera sin reklam.

Upphovsrätt och ägerskap

Företaget förbehåller sig och reserverar alla rättigheter, namn, titlar och intressen i Tjänsten och tillhörande äganderätt samt alla rättigheter som ej uttryckligt nämnts.

FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Ingen garanti med hänsyn till noggrannhet

Vi ger inga representationer eller garantier om att materialet eller informationen hos Tjänsten (inkluderat eventuella medlemsprofiler, råd, meningar, påståenden eller annan information som visas, laddas upp eller publiceras av Företaget eller andra medlemmar eller drift) är pålitlig, exakt eller fullständig. Ej heller att din tillgång Tjänsten kommer att ostörd, tidsriktig och säker. Vi tar ej ansvar för eventuella förluster som uppstår från var enskild handling med information eller material som publicerats av dig på Webbplatsen. Du bör dra dina egna slutsatser innan du agerar eller litar på information eller material som visas på Webbplatsen. Att lita på sådant material eller information är på eget ansvar.

Ingen garanti om tillgänglighet

Tjänsten är distribuerad på ett ”som är” grundlag. Vi garanterar inte att Tjänsten eller Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd. Det kan förekomma förseningar, brister och avbrott i tillgängligheten av Tjänsten eller Webbplatsen. Då lagen tillåter, godkänner du att Tjänsten (och dennes tillgänglighet på Webbplatsen) tillhandahålls utan några garantier av något slag, varken uttryckligen eller underförstått, inkluderat, men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet för ett visst ändamål.

Vi ansvarar inte för förluster

Vi accepterar inte ansvar för eventuella förluster eller skador, oavsett orsak (inkluderat genom oaktsamhet i den grad som det är tillåtet enligt lagstiftning), som du direkt eller indirekt kan ha tillfogats i förbindelse med bruk av Tjänsten eller de externt hyperlänkade webbplatserna. Vi accepterar heller inte ansvar för eventuella förluster som uppstår genom ditt bruk eller förtroende till den informationen i eller tillgång genom Tjänsten eller Webbplatsen.

SPECIFIKA VARNINGAR ANGÅENDE ONLINEDEJTING

Vi är inte skyldiga på något sätt att engagera oss i någon tvist mellan medlemmar och/eller andra användare av Tjänsten och eller Webbplatsen, och vi erbjuder inga lösningar. 

Uppsägning

Avtalet gäller alla medlemmar

Detta avtal kommer att fortsätta med full kraft och giltighet så länge du är en medlem av Tjänsten eller av andra grunder besöker Webbplatsen.

Uppsägning av medlemskap genom dig

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap, utan anledning, med verkan från den första betalningsperioden efter mottagandet av skriftlig uppsägning, förutsatt att du inte är i en inledande registreringsperiod, då blir du belastad för hela beloppet av den perioden. Uppsägelse kan skickas till vår postadress som finns på vår sida ”kontakta oss”, eller e-postadressen som finns på samma ställe.

Upphörande av din tillgång till Tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att alltid kunna, efter eget sunt förnuft, avsluta eller upphäva din tillgång till hela eller delar av tjänsten, med eller utan varning, oavsett orsak, inkluderat, utan begränsning något oärligt, förnärmande eller på något annat sätt olagligt aktivitet, eller något som annars kan påverka användandet av Tjänsten för andra. Om du är avstängd från din tillgång till Tjänsten eller avtalet är uppsagt efter brott mot villkoren så kommer medlemskapet fortfarande vara registrerat tills den avslutas av antingen oss eller dig.

Uppsägning av medlemskapet av oss

Vi förbehåller oss rätten att alltid kunna avsluta ditt medlemskap och tillgång till Tjänsten om vi finner, efter sunt förnuft, att du har brutit mot detta avtal. Besked om uppsägning skickas till den e-postadress du senast uppgav till oss. Eventuella förhandsbetalda avgifter till perioder efter uppsägningen blir återbetalat till dig efter avdrag för eventuella kostnader eller förluster som Företaget erhållit sig i förbindelse med ditt medlemskap.

Deaktivering

Vi förbehåller oss rätten att deaktivera ditt användarkonto om du inte har använt Tjänsten på 6 sammanhängande månader, så länge du inte är en aktivt betalande medlem.

SKADESTÅND OCH FRIGÖRELSE

GENERELLT

Underlåtenhet av uppfyllande

Företaget påtar sig ej ansvar för brister i samband med dessa villkor, då sådan svikt är utanför vår kontroll.

Inget upphävande

Om vi vid ett tillfälle skulle upphäva någon av våra rättigheter genom detta avtal, betyder det ej att dessa rättigheter blir upphävda vid andra tillfällen.

Ogiltighetsförklaringar

Om något/några av dessa villkor visar sig vara ogiltiga, ohanterliga eller illegala av andra grunder ska de övriga villkoren fortfarande gälla i full kraft.

Varation

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal och/eller rättningslinjer för sekretesspolicy då och då, inkluderat men utan begränsning att ändra priset på ett abonnemang. Ändringar vill träda i kraft omedelbart efter upplysning på Webbplatsen. Ditt fortsatta bruk av Webbplatsen efter en sådan varning kommer att representera ditt accepterande av att vara bunden till de ändringar som gjorts. Du kommer att vara kapabel att säga upp ditt abonnemang eller medlemskap innan en sådan ändring träder i kraft.

Uppdrag

Det är förbjudet att förmedla några av dessa rättigheter från avtalet eller i förbindelse med bruk av Tjänsten/Webbplatsen till en tredje part. Företaget har rätt att tilldela någon eller alla rättigheter och förpliktelser enligt detta avtal till en tredje part.

Förhållande

Du samtycker med att inget joint venture, partnerskap, anställningsförhållande eller verksamhetsförhållande existerar mellan dig och företaget eller ditt bruk av Tjänsten.

Lagstiftning

Detta avtal omfattas av lagar som gäller i Malta. Du samtycker till att förelägga dig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Malta.