Vi förnyar ditt medlemskap automatiskt för att säkerställa att du alltid kan svara på dina meddelanden. När din första medlemskapsperiod upphör, förnyas din prenumeration automatiskt för samma pris och paketvaraktighet. Däremot skiljer sig medlemskapen på 6 och 12 månader något. Dessa kommer att förnyas i perioder om 3 månader tills du avbryter dem via sidan "Mitt medlemskap". För prenumerationen på 6 månader är förnyelsepriset den ursprungliga avgiften uppdelad i två betalningar. Avgiften för prenumerationen på 12 månader delas också upp, men skillnaden är att förnyelsen delas upp i fyra 3-månadersperioder. Genom att prenumerera godkänner du att vi debiterar ditt kort nu och vid varje förnyelse. 2-dagarsmedlemskapet har särskilda förnyelsevillkor, klicka här för att läsa mer.